Praktijk De Leersprong

  • Bijles
  • Remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Cito-training

Voorstellen

Mijn naam is Susan van den Berg. Sinds het behalen van mijn PABO-diploma in 2010 ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen jaren voor de klas hebben mij bijzondere en leerzame momenten opgeleverd. Toch merkte ik gaandeweg dat ik meer aandacht zou willen besteden aan het individuele kind. Wat heeft een kind nodig om verder te kunnen? Hoe krijgt een kind zijn/haar zelfvertrouwen en motivatie tot leren terug? Om antwoord te vinden op deze vragen ben ik in 2020 afgestudeerd als Master Educational Needs, Specialist Leren. Daarnaast startte ik in 2020 mijn eigen praktijk en ging ik naast mijn baan als leerkracht aan de slag als remedial teacher op de school waar ik op dit moment werkzaam ben. Door deze verschillende functies met elkaar te combineren, kan ik mijn kennis en ervaring optimaal benutten en vergroten.

In mijn praktijk vind ik het belangrijk dat een kind zich op zijn/haar gemak voelt. Tijdens een eerste gesprek breng in kaart welke manier van leren het beste bij uw kind past om vervolgens gericht aan de slag te gaan. De kwaliteiten van uw kind worden als uitgangspunt genomen om samen aan succeservaringen te werken. Daardoor wordt het zelfvertrouwen versterkt en zal er meer ruimte tot leren zijn.