Praktijk De Leersprong

  • Bijles
  • Remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Cito-training

Remedial teaching

45 minuten per sessie

Voorbeeld van remedial teaching

Bij remedial teaching (RT) wordt er gekeken naar wat uw kind nodig heeft om tot leren te komen. Allereerst wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht. Vanuit dit punt werk ik verder. Remedial teaching is dus een traject. Nieuwe kennis wordt stapje voor stapje aangeleerd, op een manier die bij uw kind past. De begeleiding is tevens gericht op het leerproces. Daar waar nodig worden nieuwe vaardigheden en technieken aangeleerd om de stof beter te begrijpen en toe te passen. Hiaten op de leerlijn worden opgevuld zodat uw kind weer zoveel mogelijk kan aansluiten bij de klas.

Ik geef remedial teaching op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen, spelling, taal en woordenschat. Remedial teaching is mogelijk voor alle leerlingen van de basisschool.

Voorafgaand aan de begeleiding zal er een intakegesprek (kosteloos) plaatsvinden met u en uw kind. Tijdens dit gesprek breng ik samen met u de hulpvraag in kaart en stellen we de doelen voor de begeleiding op. Na afloop van iedere begeleiding wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen middels een kort digitaal verslag.