Praktijk De Leersprong

  • Bijles
  • Remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Cito-training

Huiswerkbegeleiding

45 minuten per sessie

Voor veel kinderen is het maken, leren of plannen van het huiswerk lastig. In veel thuissituaties levert dit zelfs strijd op. Huiswerkbegeleiding biedt uitkomst! Er wordt individueel of in tweetallen gewerkt aan het leren plannen en organiseren van het te maken huiswerk en de aangekondigde toetsen. De kwaliteiten van uw kind worden benut om te bepalen hoe uw kind zich het beste kan voorbereiden of hoe hij/zij het beste kan leren. Vragen over het huiswerk kunnen worden gesteld en is er een mogelijkheid tot het overhoren van de leerstof.

Huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Ook kan er begeleiding worden aangevraagd voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Huiswerkbegeleiding is ook mogelijk in tweetallen. Uiteraard gelden dan aangepaste tarieven. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Voorbeeld van huiswerkbegeleiding

Voorafgaand aan de begeleiding zal er een intakegesprek (kosteloos) plaatsvinden met u en uw kind. Tijdens dit gesprek breng ik samen met u de hulpvraag in kaart en stellen we de doelen voor de begeleiding op. Na afloop van iedere begeleiding wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen middels een kort digitaal verslag.