Praktijk De Leersprong

  • Bijles
  • Remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Cito-training

Bijles

45 minuten per sessie

Tijdens de bijles wordt de stof die in de klas al eerder aan bod is geweest nogmaals herhaald. Het kan zijn dat de stof in de klas niet voldoende is begrepen, dat het tempo te hoog lag of dat de stof niet voldoende is ingeoefend. Het nogmaals aanbieden van de leerstof, al dan niet op een andere manier, kan het verschil maken. Gedurende de bijles wordt er één specifiek onderdeel, bijvoorbeeld het aanleren van de tafels of één specifieke spellingcategorie, geoefend.

Voorbeeld van bijles

Bijles kan worden gegeven op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen, spelling, taal en woordenschat. Voor alle leerlingen van de basisschool is bijles mogelijk.

Voorafgaand aan de begeleiding zal er een intakegesprek (kosteloos) plaatsvinden met u en uw kind. Tijdens dit gesprek breng ik samen met u de hulpvraag in kaart en stellen we de doelen voor de begeleiding op. Na afloop van iedere begeleiding wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen middels een kort digitaal verslag.