Praktijk De Leersprong

  • Bijles
  • Remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Cito-training

Leren gaat helaas niet altijd vanzelf. Om uw kind verder te helpen in het leerproces kan extra begeleiding effectief zijn. Deze ondersteuning bied ik in mijn praktijk.

Bijles kan passend zijn wanneer uw kind moeite heeft met één specifiek onderdeel van een vak op school, bijvoorbeeld het aanleren van de tafels. Als er hulp nodig is op het gehele vakgebied wordt remedial teaching ingezet. Ook bied ik hulp op het gebied van huiswerkbegeleiding aan. Daarnaast geef ik ook Cito-training om uw kind voor te bereiden op deze toetsen.