Praktijk De Leersprong

  • Bijles
  • Remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Cito-training

Cito-training

45 minuten per sessie

Voor veel leerlingen is de Cito-periode een spannende periode. Veelal lukt het kinderen om kale sommen uit te rekenen (14+38=), maar hebben zij moeite met deze som wanneer deze in een verhaalvorm is gegoten. Tijdens de Cito-training oefen ik met vraagstellingen zoals deze in de huidige Cito-toetsen worden aangeboden. Onzekerheid en spanning kunnen worden weggenomen doordat uw kind vertrouwd raakt met deze vraagstelling. Hierdoor zullen de kinderen rustiger aan de toets beginnen en zullen de prestaties verbeteren.

Voorafgaand aan de begeleiding zal er een intakegesprek (kosteloos) plaatsvinden met u en uw kind. Tijdens dit gesprek breng ik samen met u de hulpvraag in kaart en stellen we de doelen voor de begeleiding op. Na afloop van iedere begeleiding wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen middels een kort digitaal verslag.

Cito-training is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De begeleiding is tevens mogelijk in tweetallen. Uiteraard gelden dan aangepaste tarieven. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Voorbeeld van Cito-training